reality heatflow2.png zdravie ekologicke domy alternativne zdroje energie inzinierska cinnost
aktuálna ponuka inzerátov

Prihlásenie


Prihlasovacie meno :

Heslo :Inžinierska činnosť

 

Zabezpečíme za Vás  a úšetríte  čas a zabezpečíme odbornú  stránku

 

 

-Územnoplánovacie informácie mesta

-predbežné stanovisko mesta

-prerokovanie investičnej činnosti  s jednotlivými odbormi mesta

-záväzné stanovisko mesta

-vyjadrenia dotknutých orgánov

-vyjadrenie správcov inžinierskych sietí

-informácie o inžinierskych  sieťach

-vyňatie poľnohospodárskej pôdy

- územné  rozhodnutie

-zmena územného rozhodnutia

-stavebné povolenie

-zastupovanie v územnom a stavebnom konaní

-zmena stavby pred dokončením   

-kolaudácia stavby  

-riešenie problematiky životného prostredia v oblastiach :

  Ochrany prírody a krajiny

  Odpadového hospodárstva

   Ochrany ovzdušia

   Vodohospodárskej oblastí

   Energetickej oblasti, vhodnosti vykurovania ,alternatívne zdroje vykurovania

 

Ďakujeme za prejavený záujem o služby a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.