reality heatflow2.png zdravie ekologicke domy alternativne zdroje energie inzinierska cinnost
aktuálna ponuka inzerátov

Prihlásenie


Prihlasovacie meno :

Heslo :Infračervené vykurovanie Heatflow

 Ponúkame vám nový fóliový spôsob vyhrievania. Podstata spočíva v tenkej tkanine z uhlíkových vláken. Táto technologicky prevratná metóda vykurovania prekonáva všetky doposiaľ používané spôsoby.

Hlavné výhody vykurovacej fólie healflow:

 • Vysoká rýchlosť ohrevu fólie.
 • Bez nežiadúceho elektromagnetického žiarenia.
 •  Odolná voči prehriatiu.
 • Zdraviu prospešný spôsob vykurovania.
 • Dlhá životnosť.
 • Antibakteriálne účinky.
 • Hrúbka fólie len 0.5 mm !
Heatflow predstavuje veľmi úsporné vykurovanie. Výhodná kúpna cena a nízke zriaďovacie náklady s možnosťou získania zľavy, predstavujú neprehliadnuteľné benefity. Tento spôsob infračerveného vykurovania je ekonomický výhodnejší a v prípade použitia pásmového termostatu je možné v porovnaní s klasickými technológiami dosiahnuť úsporu ekonomických prostriedkov až do výšky 40% ! Ďalšou výhodou je životnosť fólie viac ako 30 rokov.

Tento moderný spôsob vykurovania produkuje zdravé, biologicky optimálne teplo. Heatflow vyžaruje infračervené svetlo s dlhou vlnovou dĺžkou. Presne to prospieva ľudskému organizmu. Heatflow vykazuje antibakteriálny účinok z dôvodu, že vzduch nasycuje aniónmi -Viac tu: http://winalite-zdravie.meu.zoznam.sk/co-su-to-aniony-/ Efektivita tohto účinku je stanovená na úroveň 72.6%. Iný experiment dokázal, že v priebehu 2 hodín sa kvalita vzduchu v testovanej miestnosti zlepšila o 81%.  

Infrakúrenie - sálavé vykurovanie fakty a mýty

 Teplo sa šíri troma základnými spôsobmi:

 1. Vedením
 2. Konvekciou
 3. Sálaním

Vedením - predovšetkým tepelne dobre vodivé materiály, preto bolo napríklad u rozvodov nahradené klasické potrubie, nahradené potrubím medeným.

Konvekcia – je neekonomicky a bohužial najmasovejší spôsob šírenia tepla prúdením, ktorý sa začal využívať začiatkom 20.tého storočia, vtedy sa ľudia na určitý čas odvrátili od tradičného sálavého vykurovania, ako boli napr. kachľové pece.

Nevýhody konvekcie:

 1. Pre prenos tepla sa využíva vzduch, ktorý je v podstate izolant, nakoľko veľmi pomaly a nedostatočne nahrieva predmety.
 2. Chladnejšie steny, predovšetkým vonkajšie vyžarujú chlad do miestnosti, ktorú musíme temperovať o 2 – 3 stupne na vyššiu teplotu, aby sme dosiahli porovnateľného pocitu, keď každý stupeň znamená 6 – 7 % viac nákladov.
 3. Na chladných vonkajších stenách sa kondenzuje vlhkosť, ktorá veľa krát vedie až k plesniam a zároveň k zníženiu izolačnej schopnosti vonkajších stien, čo má za následok vysokého úniku tepla.
 4. Rýchly pokles teploty v miestnosti, pri odstavenom vykurovaní, dochádza k tzv. teplotnému vyrovnaniu – teplota sa zníži na priemernú teplotu stien, podlahy a pod.
 5. Veľký rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom a tým suvisí hromadenie tepla pri strope a jeho väčšieho úniku v rohoch a miestach, tzv. tepelných mostov.
 6. Cirkulácia vzduchu spôsobuje výrazne vírenie prachu, čo spôsobuje zvýšené nároky na poriadok a nesie so sebou aj zdravotné rizika pre alergikov.
 7. Suché ovzdušie musíme zvlhčovať zvlhčovačmi alebo odparovačmi.
 8. Rýchle straty teplôt vetraním a následne ich veľmi pozvoľný návrat.
 9. Neestetika konvekčných vykurovacích zariadení a ich krátka životnosť.
 10. Vysoká poruchovosť a nákladná údržba.

 

Sálavé teplo – je tretí a najefektívnejší spôsob šírenia tepla, ktorý využíva k prenosu tepla infračervené lúče, podobne ako slnko ohrieva našu zem. Veľký nárast cien tepla donútil spoločnosti hľadať nové alternatívy a jedna z nich je návrat k sálavému vykurovaniu.

Hlavné výhody sálavého tepla:

 1. Bezstratový prenos tepla a jeho rovnomerné rozloženie.
 2. Neustále vysušovanie stien a zároveň zvyšovanie tepelného odporu.
 3. Dobrá akumulácia tepla a dlhá zotrvačnosť.
 4. Ideálna vlhkosť vzduchu a zanedbateľná prašnosť.
 5. Veľmi priaznivý vplyv na naše zdravie, predovšetkým krvný obeh, z určitosťou môžeme povedať, že nahradzuje slnko, ktorého je v zimných mesiacoch nedostatok.

Hlavným predstaviteľom okrem kachľových pecí a krbov sa stalo infravykurovanie, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín podľa vlnovej dĺžky na dlhovlnové žiariče, ktoré pracujú v tretej tretine infračerveného spektra. Infračervené vykurovanie môžme využiť v priestore vo veľkých halách, kde nepotrebujeme celé temperovať, ale len ohriať niekoľko pracovníkov na malom priestore. Z úspechom môžeme využiť aj na terasach v jarných aj jesenných mesiacoch.

Asi najväčší rozdiel, oproti iným je v životnosti a údržbe, lebo infračervené vykurovanie je bezúdržbové a má niekoľkonásobne vyššiu životnosť. Keby sme to chceli zhrnúť do jedinej vety, infravykurovanie vydrží celý život. Rada na záver, aby nám infravykurovanie prinieslo maximálny efekt, je dôležité ho správne nadimenzovať, preto sa vždy treba obrátiť na odborníka.

 

Porovnanie výšky zriaďovacích nákladov klasického kúrenia a kúrenia Heatflow:


Spolu zriaďovacie a prevádzkové náklady:         10 563.-Eur


Spolu zriaďovacie a prevádzkové náklady 6 067.-Eur

 • Ceny energií boli prepočítané podľa platných cenníkov pre rok 2012-03-19 SPP (tarifa D2-0,0509 €/kWh + fixná platba 4,98€/om, tarifa D3
 •  Ceny energíí boli prepočítané podľa platných cenníkov pre rok 2012
 • SPP (tarifa D2 - 0,0509 €/kWh + fixná platba 4,98 €/om, tarifa D3 0,049 €/kWh + fixná platba 7,75 €/om).
 • VSE (tarifa ekodom DD6 - VT 0,1528 €/kWh, NT 0,1317 €/kWh, fixná platba odberné miesto 5,1236 €/om).
 • Rozdiel v nadobúdacích nákladoch HeatFlow v porovnaní s plynovým kúrením pokryje prevádzkové náklady HeatFlow na obdobie 4 rokov.
 • Rozdiel v cene investície dovolí postaviť FVE o výkone 2 kWp. Táto FVE ročne prinesie 380 €. To znamená splatenie HeatFlow len z predaja elektriny za 13 rokov.
 • Ďalšia úspora je v ušetrení nákladov za energiu cca 1000 kWh, ktorú máme bezplatne, čo predstavuje ročnú úsporu pre NT v čiastke 131 €. Spolu ročná úspora na nákladoch s využitím FVE by bola 511 €.
 • Čistý zisk z predaja energie počas zmluvného obdobia výkupu energie po splatení investície do HeatFlow a FVE je 7680 €. Úspora na energii na kurenie je ďalších 2044 €.
 • To znamená, že celkové výnosy dosiahnuté pri HeatFlow spolu s FVE sú 9724 € za obdobie 15 rokov (zmluvný výkup Elektriny).
 • Ak by plynové kúrenie bolo v prevádzke 15 rokov, náklady na plyn by boli cca 17 145 €, pri fixnej cene plynu a žiadnych iných nákladov (udržba, poruchy, opravy a.p.).
 • To znamená, že celkový vypočítaný efekt je súčtom výnosov FVE + HF (7 680€ + 2 044€ + 597€), nákladov plyn za 15 rokov (17159 €) a investície na plynové kúrenie (9420 €), teda spolu 36 899 €.
 • Je nutné zdôrazniť, že životnoť obidvoch systémov, t.j. HeatFlow a FVE je min. 30 rokov, teda vyčíslený efekt by bol takmer dvojnásobný!!!
 • Po ukončení zmluvného výkupného obdobia je možné vybudovať absolútne sebestačnbý systém uskladnením vyrobenej elektriny do akumulátorov, ktoré sa dajú zakúpiť za zlomok usporených financíi.

Porovnávacie tabuľky v kombinácií:

- HF - HeatFlow fólie

- FVE - Fotovoltaická elektráreň (na streche rodinného domu)

 

Technické parametre:

 

Možnosti zapojenie:

1. Schéma sériového zapojenia

2. Schéma paralelného zapojenia

 

 

Princíp infrakúrenia HEATFLOW

Mimoriadne tenká, len 0,5 mm hrubá fóliová technológia systému vyhrievania na základe dlhovlnného infračerveného žiarenia.V spoločnosti NAOS sme vyvinuli fóliovú technológiu systému vyhrievania novej generácie. Naše tajomstvo spočíva nielen v prevratnej tkanine z uhlíkových vláken, ale aj v spôsobe spojenia medenej platne so strieborným prvkom.

 Vo fólii heatflow sa ako vyhrievací prvok využíva uhlíková vláknitá tkanina, ktorú tvorí zmes uhlíkového vlákna s uhlíkovou pastou. Iní výrobcovia využívajú len uhlíkovú pastu nanesenú na fóliu tlačiarenským spôsobom. Vďaka použitiu tkaniny z uhlíkových vláken sa zvyšuje životnosť vyhrievacej fólie až trojnásobne (viac ako 30 rokov) a zároveň sa vylučuje lokálne prehrievanie povrchu. Fólia heatflow je technologicky patentovaná a svojimi vlastnosťami a charakteristikami zásadne prekonáva alternatívne druhy vykurovania.

Čo je prednosťou infrakúrenia HEATFLOW?

Infračervená energia je forma tepelnej energie, ktorá v protiklade k iným energetickým formám nevyužíva ako transportné médium okolitý vzduch. Vďaka tejto vlastnosti infračervené žiarenie ohrieva z viac ako 80% priamo okolité telesá a iba menej ako 20% okolitý vzduch. Najväčšia výhoda tejto metódy však spočíva v prenikaní tepelných lúčov do hĺbky ľudského tela a do iných pevných telies. Dôsledkom tohto prenikania tepla do ľudského organizmu a okolitých teplých plôch je príjemný pocit tepla u osôb, ktoré sa nachádzajú v takto vykurovaných priestoroch. Stimulácia ľudského tela infračervenými lúčmi má blahodarné účinky na ľudský organizmus.

Bezpečnosť infrakúrenia HEATFLOW

Infračervené žiarenie je podobné slnečnému žiareniu bez škodlivého UV žiarenia a bez frekvencie viditeľného svetla. Táto forma energie priamo ohrieva okolité predmety sálaním tepla, pričom nevyužíva na prenos tepla okolitý vzduch.

Pôsobenie infrakúrenia HEATFLOW

Z biológie a klinických pozorovaní vieme, že táto energia je selektívne vstrebávaná rôznymi orgánmi. Infračervená energia pritom mimoriadne pozitívne vplýva na celú radu hojivých procesov.

Prečo je klíma pri vykurovaní fóliou HEATFLOW zdravšia?

Dôvodom je, že nie je spotrebovávaný kyslík a okolitý vzduch nevysychá, pretože teplo odovzdávané výhrevnou plochou prestupuje vzduchom bez zmeny fyzikálneho stavu.

Prečo existuje názor, že infrakúrenia HEATFLOW nevydá dostatok tepla?

Veľa ľudí sa mylne domnieva, že pocit tepla je závislý len na teplote okolitého vzduchu. Ako príklad poslúži príklad z prírody: lyžiari opaľujúci sa na svahu aj napriek nízkej teplote okolitého vzduchu. Dôvod: sú obklopení tepelnými vlnami, ktoré pochádzajú zo slnečného žiarenia.

Aké sú nevýhody vykurovania ktoré pracujú na princípe cirkulácie vzduchu?

Niektoré majú priamy vplyv na naše zdravie. Všetky systémy, ktoré ohrievajú vzduch pracujú na základe cirkulácie vzduchu. Čim viac je vzduch ohrievaný, tým väčšie je jeho vysúšanie, vírenie prachu a baktérií a iných škodlivých látok. Následok: vysoká teplota a suchý, znečistený vzduch. Ešte horšia situácia nastáva u zariadení, ktoré sú vybavené ventilátorom. Teplotné rozdiely medzi podlahou a stropom môžu byť aj 10 stupňov – studené nohy/ horúca hlava. Opak má byť: nohy v teple a chladná hlava. Ďalšou nevýhodou je vysoká spotreba energie.

Sú tepelné vlny infrakúrenia HEATFLOW drahšie ako klasické vykurovanie?

Naopak, tepelné vlny sú lacnejšie, pretože sa teplota okolitého vzduchu nezvyšuje a preto odpadá nahromadenie tepla pri strope. Teplo je rovnomerne rozložené v priestore.

Prečo si vybrať infrakúrenie HEATFLOW?

Tepelné vlny fungujú ako slnečné lúče – tepelné vlny vyhrievajú predmety a telesá v miestnosti a nie okolitý vzduch – požadované teplo je okamžite zaistené podľa požiadavky. Iné systémy ohrievajú vzduch, ktorý po ohriatí začína cirkulovať. Dôsledkom je zima pri podlahe a teplo pri strope. Teplota vzduchu sa dá vďaka tepelným vlnám znížiť o 2-4 stupne pri rovnakom pocite tepla.. Vykurovať tepelnými vlnami je tiež zdravšie. Nespaľujú sa žiadne predmety či látky z ktorých by vznikali sadze alebo iné škodliviny, ktoré by negatívne pôsobili na ľudský organizmus. Vďaka infrakúreniu HEATFLOW nedochádza k víreniu prachu v miestnostiach.

Je infrakúrenie HEATFLOW novým vynálezom?

Nie. Spôsob vykurovania založený na tepelných vlnách je tak starý ako samo využívanie ohňa človekom. Kamenné, hlinené a neskôr kachľové pece šíria dodnes príjemné teplo. Nový je len spôsob akým sú tepelné vlny vyrábané.

Infrakúrenie HEATFLOW - zdravé tepelné vlny...

... vznikajú okamžite, sú tvorené bezprostredne po zapnutí tepelného telesa a ohrievajú v prvom rade povrchy osôb a predmetov. Podobný blahodarný efekt aký majú tieto tepelné lúče môže byť pozorovaný na horách, kde má človek vďaka žiareniu pocit, že mu je teplo aj napriek nízkej teplote okolitého vzduchu. Zdravotný faktor: vzduch zostáva čistý nedochádza k úbytku kyslíku a nežiaducemu prúdeniu vzduchu, nedochádza tiež ku stratám pri vetraní. Nedochádza k takým javom ako je prepaľovanie prachových častíc na radiátoroch a nie je nutné dodatočné zvlhčovanie vzduchu. Preto odporúčame infrakúrenie HEATFLOW pre všetkých, ktorí majú problémy s alergiou na prach. Použitím infrakúrenia HEATFLOW sa vytvorí zdraviu prospešná klíma.

 

Infrakúrením HEATFLOW nedochádza k žiadnému vírenie prachu konvenčným prúdením vzduchu

Rovnomerné odovzdávanie tepla zabraňuje vzniku intenzívneho prúdenia vzduchu v miestnosti k akému dochádza pri klasických vykurovacích systémoch. Infračervený vykurovací systém naopak ohrieva okolité plochy vrátane stropov a stien, to má obrovské prednosti: žiadne intenzívne prúdenie vzduchu, nepatrné rozdiely teplôt v miestnosti čo má za následok úsporu energie potrebnej na vykurovanie.

Infrakúrenie HEATFLOW má zvýšený komfort pri nízkej teplote priestoru

Tepelná pohoda človeka nie je závislá len na teplote okolitého vzduchu, ale tiež na tepelnom žiarení a tiež na teplote povrchov všetkých okolitých predmetov. Každý dobre pozná príjemné hrejivé pôsobenie slnečného žiarenia cez síce mrazivý ale slnečný zimný deň.

Rýchla regulácia teploty v miestnosti zníženie nákladov na vykurovanie

Najlepšou vlastnosťou je spojenie nízkych nákladov s veľmi krátkou reakciou na zmenu požiadavky vykurovacieho výkonu pre vykurované miestnosti. U klasických vykurovacích zostáv hrozia časté poruchy na ich vzniku sa podieľa celá vykurovacia sústava – potrubie vrátane ventilov, čerpadlá a pod. infrakúrenie HEATFLOW umožňuje individuálnu reguláciu, ktorá s ostatnými faktormy (zdravotnými, estetickými, jednoduchou inštaláciou, bezporuchovosťou, variabilitou inštalácie ...) prispieva k celkovej pozitívnej bilancii.

Infrakúrenie fólie HEATFLOW je neuveriteľný šetrič energie

S teplo vlnným vykurovaním sa dá teplota okolitého vzduchu, oproti ostatným spôsobom vykurovania, znížiť. Pocit príjemného tepla zostáva i pri nižšej teplote okolitého vzduchu. Teplo sa šíri rovnomerne po celej miestnosti. Teplo vykurovacím systémom fólie HEATFLOW,  dodá teplo okamžite bez akýchkoľvek počiatočných strát. Tým sa šetrí energia.

HEATFLOW - rozdiel je v kvalite.

Heatflow fólie predstavujú najvyššiu kvalitu, bezporuchový chod a dlhú životnosť. Na trhu tak udávajú smer moderných technológií nízko nákladového vykurovania. Pre viac informácií o našom vysokokvalitnom a úspornom infrakúrení fólie heatflow nás kontaktujte.

Chcete vidieť a vedieť viac o infrakúrení v praxi? Radi vám ho predstavíme. Dohodnite si návštevu s nami na tel. číslach 0905 444 786 a 0903 825 512.

Prednosti infrakúrenia:

 • mimoriadne priaznivý vplyv na ľudský organizmus
 • vysúšaním stien minimalizuje riziko tvorby plesní
 • žiadne prívodné potrubie, rozvody, ventily, kotle, komíny
 • vysoká životnosť - nízka poruchovosť
 • okamžité teplo cca 15 minút
 • úspora priestoru
 • minimálne straty energie
 • nízke náklady na inštaláciu
 • veľmi ekologické, bezpečné, hygienické a zdravé kúrenie

Naša ponuka pre Vás:

 • vypracovanie cenovej kalkulácie
 • osobné konzultácie a poradenstvo

V prípade Vášho záujmu o konzultáciu alebo bližšie informácie kliknite na odkaz mailovej adresy:

straka@realfipos.sk

+421 905 444 786, +421 903 825 512